Una innovació amb enfocament comunitari i escalable

Un model innovador

Albarrio és un model d’intervenció que promou una major adhesió a patrons de consum d’alimentació saludables i sostenibles. Ho fa activant referents comunitaris en una campanya coordinada d’accions dirigides a la ciutadania, aconseguint un impacte social col·lectiu.

Un dels pilars de Albarrio és la salut com a palanca clau per desencadenar canvis de comportament de la ciutadania, juntament amb accions locals per afavorir l’accés a aliments saludables i sostenibles.

Aquesta combinació té el potencial de millorar l’articulació de la demanda i l’oferta a nivell local amb un impacte positiu en les persones i el planeta, alhora que es fomenta la millora de les oportunitats i condicions del comerç verd i de proximitat.

D’aquesta manera, des del nivell individual i comunitari es contribueix a la transformació del sistema alimentari, cap a un model més resilient, sostenible i just.

Perquè la iniciativa Albarrio?

  • Empitjorament de la qualitat de la dieta. 

    Espanya és un cas representatiu de les desviacions contraproduents dels patrons alimentaris que han conduït a un augment notable de les persones amb sobrepès i obesitat, així com a una alta prevalença de malalties cròniques associades a una dieta de mala qualitat, com a diabetis tipus 2 o malalties cardiovasculars.
  • Impacte mediambiental dels patrons alimentaris. 

    L’alimentació és l’activitat humana amb més impacte sobre el clima, i responsable d’un terç de les emissions de gasos d’efecte invernacle.
  • La informació com a barrera d’accés.
    Un dels grans obstacles per accedir a una alimentació saludable i sostenible és el volum, la disparitat i la falta de rigorositat en la informació respecte a què constitueix (o no) una alimentació saludable i sostenible.

Activació de referents del barri per contribuir a la transició alimentària

La salut com a palanca de canvi

El compromís amb la salut té el potencial de desencadenar canvis a nivel individual, comunitari i sistèmic cap a una alimentació que tingui cura de la salut de les persones i del planeta.

Referents comunitaris d’alimentació

Els vincles de confiança que es generen al barri són la clau per activar referents difonguin informació de qualitat i recomanacions pràctiques, tot facilitant el canvi de patrons alimentaris.

Articulació d’oferta i demanda

Seguir patrons d’alimentació saludable i sostenibles genera una demanda d’aquesta mena d’aliments, contribuint a un canvi en l’oferta de les xarxes locals de distribució.

El principal referent d’alimentació saludable i sostenible el constitueixen els professionals de la salut, éssent el personal dels Centres d’Atenció Primària (CAP) qui més a prop hi són de la ciutadania: infermeres, dietistes-nutricionistes i quadre mèdic.

Altres agents del territori, com ara escoles o centres cívics, poden rebre formació en alimentació saludable i sostenible i convertir-se en una referència en la matèria per la seva proximitat i relacions de confiança amb la ciutadanía.

La xarxa local de mercats i comerços d’alimentació és un altre referent clau, quan pot participar en l’articulació d’una millor oferta per satisfer la demanda d’aliments saludables i sostenibles.

Albarrio es dirigeix a la població general perquè desplega una campanya a nivell de barri.

No obstant això, per poder avaluar el canvi de comportament en una població objectiu, la intervenció dissenyada per al projecte pilot es focalitza en dones amb fills a càrrec, especialment de 0 a 3 anys o en edat escolar, per ser un dels grups poblacionals més vulnerables per la seva major exposició a situacions de pobresa i exclusió social. A més, les dones representen el punt d’entrada en les llars perquè, habitualment, són les encarregades del treball alimentari. Per això, un canvi cultural i en el seu entorn és també una oportunitat de reconstruir rols en les tasques de compra i cuina, així com d’empoderament de la ciutadania si es millora l’oferta d’aliments saludables i sostenibles en l’entorn pròxim.

L’enfocament comunitari de Albarrio converteix la participació institucional i ciutadana a nivell de barri en el principal actiu de la intervenció per promoure canvis de comportament en la població objectiu. Així és com els diversos agents que operen en el territori i les persones actives de la comunitat són també un públic objectiu de la intervenció quan de la seva participació i implicació depèn l’èxit del model proposat.

Albarrio és la implantació d’una iniciativa que va sorgir del treball col·laboratiu de diversos agents en el social lab La Mesa, amb l’objectiu de contribuir a un millor accés a alimentació saludable i sostenible, en particular persones o llars en situació de vulnerabilitat.

En 2022-2023, i amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso, UpSocial va liderar el codisseny del model d’intervenció treballant amb la població i entitats dels barris Baró de Viver i Bon Pastor de Barcelona, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’Ajuntament de Barcelona, el Centre d’Atenció Primària Bon Pastor, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), i l’assessorament científic de Alimentta, think tank per a la transició alimentària.

Entre 2023 i 2025, i amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, conjuntament amb el projecte PANIS, UpSocial coordina la implantació del projecte pilot d’Albarrio, amb entitats participants i col·laboradores.