Comença Albarrio a Barcelona

Albarrio s’engega als barris Baró de Viver i Bon Pastor del districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona.

El projecte forma referents d’alimentació al barri i, amb la col·laboració, activa una campanya coordinada d’accions adreçades a tota la població.

L’enfocament comunitari d’Albarrio converteix la participació institucional i ciutadana en l’actiu principal del model, amb l’objectiu de promoure canvis de comportament cap a una alimentació més saludable i sostenible.

Albarrio està associat al projecte PANIS, que cerca identificar barris, llars i grups socials vulnerables en termes de pobresa econòmica, alimentària i de salut a Barcelona. Un coneixement orientat a dissenyar programes adequats i adaptats a la realitat socioeconòmica de cada barri per incidir en una alimentació saludable i sostenible.

El territori: els barris Baró de Viver i Bon Pastor

Una de les zones més actives en matèria d’alimentació i salut està integrada pels barris de Baró de Viver i Bon Pastor, del districte de Sant Andreu a l’eix Besòs, amb 16.277 habitants (2020).

A més de compartir el Centre d’Atenció Primària, el CAP Bon Pastor, tots dos barris compten amb una xarxa d’agents activa en matèria d’alimentació, integrada per equipaments, agents de salut i entitats socials. A l’àrea comercial de Bon Pastor hi ha un dels 38 mercats municipals de la ciutat amb disponibilitat per a 12 parades.

Més de 100 persones i més de 50 entitats han participat en el procés de codisseny del model dut a terme entre el maig del 2022 i el setembre del 2023.

Per a més informació sobre el perfil d’aquests barris, consulteu aquest document.

Activitats per a la ciutadania i les entitats de Baró de Viver i Bon Pastor

La formació de persones com a referents dalimentació al barri es combina amb una campanya conjunta de comunicació i amb accions locals per afavorir laccés a aliments saludables i sostenibles.

Les entitats del barri poden sumar-se a aquesta iniciativa col·laborant en la difusió de la campanya conjunta a la ciutadania, o bé participar-hi implicant-se en l’organització d’activitats. Aquestes poden ser des de millorar l’oferta d’aliments per facilitar una compra saludable i sostenible, fins a la programació de tallers per aprendre a comprar i cuinar ric i saludable, o bé activitats com a cursos que aprofundeixin les recomanacions del decàleg.

Si ets una entitat que opera als barris Baró de Viver i/o Bon Pastor, apunta’t a la formació com a referent d’alimentació al barri.

Avaluació

Albarrio es dirigeix a la població general perquè desplega una campanya a nivell de barri. Tot i això, per poder avaluar el canvi de comportament en una població objectiu, la intervenció dissenyada per al projecte pilot es focalitza en dones amb fills a càrrec, especialment de 0 a 3 anys o en edat escolar, per ser un dels grups poblacionals més vulnerables per la seva exposició més gran a situacions de pobresa i exclusió social. A més, les dones representen el punt d’entrada a les llars perquè, habitualment, són les encarregades del treball alimentari. Per això, un canvi cultural i al seu entorn és també una oportunitat de reconstruir rols en les tasques de compra i cuina, així com d’apoderament de la ciutadania si es millora l’oferta d’aliments saludables i sostenibles a l’entorn proper.

És així com, en una col·laboració amb el CAP Bon Pastor, un grup de dones participa en el projecte pilot a través d’un estudi sobre canvis en el comportament alimentari en el marc d’Albarrio.

Dates clau del projecte pilot

Abril 2024 – Maig 2024. Formació de referents d’alimentació al barri
  • Tres sessions adreçades a professionals de la salut.
  • Tres sessions adreçades a agents del territori.
Juny 2024 – Octubre 2024. Activació de referents
  • Campanya de comunicació conjunta entre les entitats del barri i mitjançant el compte d’Instagram @albarriobcn. Segueix-la per estar al dia de les novetats.
  • Assessoria al punt de compra emplaçada al Mercat Municipal del Bon Pastor.
  • Cistella d’aliments amb descompte de les parades del mercat de Bon Pastor.
  • Activitats a les entitats del barri: tallers estacionals a l’Aula Ambiental de Sant Andreu, tallers de cuina al centre cívic de Baró de Viver i Bon Pastor, activitats amb usuàries d’Acció Contra la Fam, Fundació Cel i Serveis Socials de la Franja Besòs.
Novembre 2024. Informe preliminar de resultats.

El projecte continua amb l’acompanyament per a la implantació del model a un altre barri de la ciutat de Barcelona ia una altra ciutat, en un procés que permeti extreure aprenentatges sobre com replicar el model a altres territoris. 

Els resultats finals del projecte es publicaran al 2025 juntament amb un toolkit d’implantació per facilitar la implantació del model a escala.

Antecedents i promotors

Albarrio és una iniciativa que va sorgir del treball col·laboratiu de diversos agents al social lab La Mesa, amb l’objectiu de contribuir a un millor accés a alimentació saludable i sostenible, en particular persones o llars en situació de vulnerabilitat.

El 2022-2023, i amb el suport de la Fundació Daniel i Nina Carasso, UpSocial va liderar el codisseny del model d’intervenció treballant amb la població i les entitats dels barris Baró de Viver i Bon Pastor de Barcelona, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’Ajuntament de Barcelona, el Centre d’Atenció Primària Bon Pastor, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i l’assessorament científic d’Alimentta, think tank per a la transició alimentària.

Entre el 2023 i el 2025, i amb el suport de la Fundació Daniel i Nina Carasso, l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Estratègia d’Alimentació Sostenible 2030 i la Fundació “la Caixa”, i emmarcat al projecte PANIS, UpSocial coordina la implantació del projecte pilot d’Albarrio, amb entitats participants i col·laboradores.